Formularz zgłoszenia

Dane właściciela pojazdu

Czyje dane należy wpisać?

Nalezy wpisać dane właściciela pojazdu, na który wystawione jest pismo. Można je znaleźć poniżej sekcji "Raport". owner

Adres właściciela pojazdu

Gdzie znajdę adres właściciela?

Adres można znaleźć, w nagłówku pisma, podpunkt 3. case_info

Jaki adres email powinienem podać?

Należy podać swój adres email, do którego mają Państwo dostęp. Po wypełnieniu formularza, może być on używany przez pańśtwa do kontaktu, bądź identyfikacji.

Dane sprawy

Gdzie znajdę nr i datę sprawy?

Nr i datę sprawy można znaleźć w nagłówku pisma z ITD, przy podpunktach 1. i 2. 1. Data 2. Nr pisma case_info

Czas i miejsce wykroczenia

Gdzie znajdę czas i miejsce wykroczenia?

Czas i miejsce wykroczenia można znaleźć w częsci "Raport", w podpunktach: 4. 5. 6. 4. Data wykroczenia 5. Godzina wykroczenia 6. Miejsce wykroczenia Raport

Dane pojazdu

Gdzie znajdę dane pojazdu?

Dane pojazdu można znaleźć w częsci "Raport", w podpunktach: 7. 8. 7. Nr rejestracyjny 8. Marka pojazdu Raport

Dane osoby, która mogła prowadzić pojazd ( inna niż właściciel)

Należy podać co najmniej jedną osobę która mogła prowadzić pojazd ( inna niż właściciel), ponieważ w takiej sytuacji ITD nie jest w stanie jednoznacznie określić, kto prowadził pojazd w chwili dokonania wykroczenia, a tym samym wystawić mandatu. Najlepiej aby były to osoby dla Państwa najbliższe: małżonka, rodzice, dziadkowie, dzieci, Państwa rodzeństwo, zięciowie bądź synowe, osoby pozostającą z Państwem we wspólnym pożyciu, przysposobieni i ich małżonkowie - posiadające prawo jazdy i nie mające orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w postępowaniu karnym bądź administracyjnym. Można dodać dowolną liczbę kierowców, im więcej tym lepiej. Możesz to zrobić klikając przycisk "Dodaj osobę"

Osoba 1


Akceptuję regulamin korzystania z serwisu.
Akceptuję politykę prywatności korzystania z serwisu.